×

Dom na działce nr 588/11

Powierzchnia działki: 915 m2

działka 588/11
Rys. Mapa podziałowa. Działka nr 588/11
koncepcja zagospodarowania terenu działka 588/11
Rys. Koncepcja zagospodarowania terenu. Dom i wiata na działce nr 588/11