×

Dom na działce nr 588/10

Powierzchnia działki: 1 048 m2

działka 588/10
Rys. Mapa podziałowa. Działka nr 588/10
koncepcja zagospodarowania terenu działka 588/10
Rys. Koncepcja zagospodarowania terenu. Dom i wiata na działce nr 588/10