×

Dom na działce nr 588/12

Powierzchnia działki: 974 m2

działka 588/12
Rys. Mapa podziałowa. Działka nr 588/12
koncepcja zagospodarowania terenu działka 588/12
Rys. Koncepcja zagospodarowania terenu. Dom i wiata na działce nr 588/12