×

Dom na działce nr 588/8

Powierzchnia działki: 999 m2

działka 588/8
Rys. Mapa podziałowa. Działka nr 588/8

koncepcja zagospodarowania terenu działka 588/8
Rys. Koncepcja zagospodarowania terenu. Dom i wiata na działce nr 588/8