×

Dom na działce nr 588/5

Powierzchnia działki: 846 m2

działka 588/5
Rys. Mapa podziałowa. Działka nr 588/5
koncepcja zagospodarowania terenu działka 588/5
Rys. Koncepcja zagospodarowania terenu. Dom i wiata na działce nr 588/5