×

Dom na działce nr 588/14

Powierzchnia działki: 897 m2

działka 588/14
Rys. Mapa podziałowa. Działka nr 588/14
Koncepcja zagospodarowania terenu działka 588/14
Rys. Koncepcja zagospodarowania terenu. Dom i wiata na działce nr 588/14